موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه مقطع ابتدایی در استان آذربايجان شرقی، شهرستان ترکمانچای، روسنای صومعه عليا

ساخت مدرسه مقطع ابتدایی در استان آذربايجان شرقی، شهرستان ترکمانچای، روسنای صومعه عليا

زمان اجرای پروژه : 1401/06/01 الی 1402/07/01

موسسه خیریه نیک گامان جمشید در شهریور ماه 1401 ساخت مدرسه 6 کلاسه در مقطع ابتدایی را در استان آذربایجان شرقی، شهرستان ترکمانچای، روستای صومعه اولیا شروع کرده است. مدرسه در مهرماه 1402 جهت استفاده دانش آموزان عزیز قابل بهره برداری خواهد بود.

100 %

میزان پیشرفت پروژه 10 درصد