موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت خوابگاه دخترانه پروفسور مریم میرزاخانی در روستای زیارتِ استان خراسان شمالی

ساخت خوابگاه دخترانه پروفسور مریم میرزاخانی در روستای زیارتِ استان خراسان شمالی

زمان اجرای پروژه : 1399/11/16 الی 1400/06/20

تکمیل و ساخت خوابگاه دبیرستان شبانه روزی دخترانه پروفسور مریم میرزاخانی در روستای زیارت، شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی با همت خیرین عزیز موسسه خیریه نیک گامان جمشید مراحل پایانی پروژه را طی می نماید و مهر ماه 1400 به بهره برداری خواهد رسید. 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد