موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان کردستان، شهرستان مریوان، روستای بالک

ساخت مدرسه، استان کردستان، شهرستان مریوان، روستای بالک

زمان اجرای پروژه : 1399/08/01 الی 1400/03/03

مراسم کلنگ زنی ساخت مدرسه 4 کلاسه روستای بالک، شهرستان مریوان، استان کردستان با حضور اهالی محترم روستا و مسئولین محترم استانی و شهرستان، نماینده موسسه خیریه نیک گامان جمشید با حمایت و همت خیر عزیز موسسه خیریه نیک گامان جمشید در آذر ماه 99 انجام شد. 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد