موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان، منطقه کم برخوردار زیارت

ساخت مدرسه، استان خراسان شمالی، شهرستان شیروان، منطقه کم برخوردار زیارت

زمان اجرای پروژه : 1398/08/19 الی 1399/06/24

ساخت دبیرستان نه کلاسه " پروفسور مریم میرزاخانی" در منطقه کم برخوردار زیارت از توابع شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی به لطف خیرین عزیز خارج از کشور برای دختران بزرگوار هم میهنمان به پایان رساندیم.

عکس: صبا طاهریان

ویدیو: مجتبی آقامیرزایی

 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 100 درصد