موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تهیه دستگاه اکسیژن ساز مرکزی برای بیمارستان های سانتر کرونا

تهیه دستگاه اکسیژن ساز مرکزی برای بیمارستان های سانتر کرونا

زمان اجرای پروژه : 1398/12/26 الی 1399/05/15

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر فعالیت های گسترده ای را انجام داده است و تا مرداد ماه 99 افزون بر 15 میلیارد تومان در این سه حوزه هزینه کرده است. یکی دیگر از اقدامات مهم موسسه در بحران کرونا مدر حوزه درمان، مشارکت در تهیه دستگاه های اکسیژن ساز مرکزی برای بیمارستان های امام خمینی و بیمارستان بهارلو  در تهران و همچنین بیمارستان شهید ستاری قرچک ورامین است. دستگاه های اکسیژن ساز مرکزی و مخازن آن ها به عنوان ریه بیمارستان ها در درمان تعداد بالای مبتلایان بستری نقش اولیه، جدی و اصلی را ایفا می کنند. موسسه خیریه نیک گامان تا کنون به لطف خیرین ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور مشارکت جدی مالی در تهیه و نصب دستگاه های مرکزی اکسیژن ساز و مخازن آن ها داشته است. 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد