موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تهیه و توزیع 28 دستگاه ونتیلاتور مورد نیاز بیمارستانها در بحران کرونا

تهیه و توزیع 28 دستگاه ونتیلاتور مورد نیاز بیمارستانها در بحران کرونا

زمان اجرای پروژه : 1398/12/25 الی 13400/01/01

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای بحران کرونا در حوزه های ۱) پیشگیری و آموزش ۲) درمان ۳) معیشت به طور گسترده و هدفمند با مجوز سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر  فعالیت های گسترده ای را انجام داده است و تا مرداد ماه 99 افزون بر 15 میلیارد تومان در این سه حوزه هزینه کرده است. یکی از اقدامات مهم موسسه در حوزه درمان تهیه 27 دستگاه ونتیلاتور برای بیمارستانهای سانتر کرونا در سرتاسر کشور به کمک خیرین عزیز موسسه است . از 1000 دستگاه ونتیلاتور که  توسط وزارت بهداشت اعلام نیاز شد، 100 دستگاه ونتیلاتور جمعیت هلال احمر متعهد شد که از این تعداد 27 دستگاه توسط موسسه خیریه نیک گامان تهیه و توزیع نمود.

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد