موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

هوشمند سازی مدرسه روستای طولش، شهرستان خلخال، استان اردبیل

هوشمند سازی مدرسه روستای طولش، شهرستان خلخال، استان اردبیل

زمان اجرای پروژه : 1397/06/06 الی 1397/12/02

موسسه خیریه نیک گامان در مدرسه 6 کلاسه روستای طولش خلخال، با حمایت و همراهی خیر عزیز 3 کلاس درس این مدرسه را هوشمند سازی کرد. آموزش از طریق هوشمند سازی روش آموزش الزامی است  که چند سالی است در ایران در حال اجرا است. این روش از مقطع ابتدایی اجرا می شود، در این روش نیاز  به کامپیوتر در کلاسها ، همچنین یک دستگاه ویدیو پروجکشن، و .. از ارکان الزامی است و اگر در مناطقی انجام نمی شود به دلیل محدودیت های مالی و امکانات است.

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد