موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت و تجهیز کتابخانه، استان اردبیل، شهرستان خلخال، روستای طولش

ساخت و تجهیز کتابخانه، استان اردبیل، شهرستان خلخال، روستای طولش

زمان اجرای پروژه : 1396/01/24 الی 1397/09/20

ساختِ کامل ساختمان کتابخانه موسسه خیریه نیک‌ گامان و تجهیز سخت افزاری آن در روستای کم برخوردار طولش استان اردبیل انجام شد. این کتابخانه به یاریِ خیر گرانقدر آقای هوشنگ پاکپور ساخته شد، موسسه خیریه نیک گامان پس از ساختِ مدرسه ۶ کلاسه‌ی موسسه خیریه نیک گامان در روستای کم ‌برخوردار طولش شهرستان خلخال، ساختِ کتابخانه‌ای مجهز را در محوطه‌ی همین مدرسه در روستا آغاز کرد و به بهره برداری رساند.
 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 100 درصد