موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت و تجهیز روستامهد، استان کرمانشاه، شهرستان گیلانغرب، مهد گلها

ساخت و تجهیز روستامهد، استان کرمانشاه، شهرستان گیلانغرب، مهد گلها

زمان اجرای پروژه : 1397/05/10 الی 1398/01/20

اجرای پروژه ملیِ ساخت، کمک به ساخت، بازسازی و تجهیز سالیانه 100 روستامهد در مناطق کم برخوردار کشور با همت خیرین عزیز موسسه تا کنون 90 روستامهد در سرتاسر ایران ساخت، تجهیز و بازسازی شده است. روستامهدها فضاهای امنی هستند در روستاها تحت نظارت سازمان بهزیستی که والدین در هنگام کار، کودکان خود را به آنجا می‌سپارند. کودکان در این فضا از امکاناتی چون یک وعده غذای گرم، آموزش، بازی و آمادگی برای رفتن به مدرسه برخوردار می‌شوند.

 

عکس: صبا طاهریان

100 %

میزان پیشرفت پروژه 100 درصد