موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

استان کردستان، شهرستان دیواندره، روستای زاغه علیا، مهد زاغه علیا

استان کردستان، شهرستان دیواندره، روستای زاغه علیا، مهد زاغه علیا

زمان اجرای پروژه : 1396/02/12 الی 1396/12/25

اجرای پروژه ملیِ ساخت، کمک به ساخت، بازسازی و تجهیز سالیانه 100 روستامهد در مناطق کم برخوردار کشور با همت خیرین عزیز موسسه تا کنون 90 روستامهد در سرتاسر ایران ساخت، تجهیز و بازسازی شده است. روستامهدها فضاهای امنی هستند در روستاها تحت نظارت سازمان بهزیستی که والدین در هنگام کار، کودکان خود را به آنجا می‌سپارند. کودکان در این فضا از امکاناتی چون یک وعده غذای گرم، آموزش، بازی و آمادگی برای رفتن به مدرسه برخوردار می‌شوند.

این روستامهد با کمک خیر ارجمند خانم عالم تاج مغفوریان بازسازی و تجهیز شده است. 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد