موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

پروژه های ساخت خوابگاه و پژوهشگاه

ساخت خوابگاه مدرسه 9 کلاسه متوسط اول دخترانه استان خراسان جنوبی،شهرستان سربیشه، شهر درح

موسسه خیریه نیک گامان جمشید در بهمن ماه  1400 ساخت خوابگاه جهت اسکان دختران دانش آموز که از روستاهای اطراف برای ادامه تحصیل به شهر درح مراجعه می کنند. خوابگاه فوق در محوطه مدرسه 9 کلاسه دخترانه استان خراسان جنوبی،شهرستان سربیشه، شهر درح ساخته شده  و به بهره برداری رسیده است.

ساخت خوابگاه دخترانه پروفسور مریم میرزاخانی در روستای زیارتِ استان خراسان شمالی

تکمیل و ساخت خوابگاه دبیرستان شبانه روزی دخترانه پروفسور مریم میرزاخانی در روستای زیارت، شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی با همت خیرین عزیز موسسه خیریه نیک گامان جمشید مراحل پایانی پروژه را طی می نماید و مهر ماه 1400 به بهره برداری خواهد رسید.