موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

توزیع 5460 بسته کامل بسته مواد غذایی در 3 منطقه مرزی توسط خیرین عزیز موسسه خیریه نیک گامان

توزیع 5460 بسته کامل بسته مواد غذایی در 3 منطقه مرزی توسط خیرین عزیز موسسه خیریه نیک گامان

تهیه و توزیع 5460 بسته کامل بسته مواد غذایی در 3 منطقه مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی توزیع شد.

 با حضور اشکان تقی پور، مدیر عامل "موسسه خیریه نیک گامان" و عضو هیئت مدیره "مجمع خیرین کشور" به همراه ریاست محترم "سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور" تعداد  ۲۴۸۰ بسته کامل مواد غذایی یک ماهه از "پروژه‌ی بزرگ تهیه و توزیع  هوشمند ۵۴۶۰  بسته کامل مواد غذایی در اردوگاه ها و مناطق مرزی ۳ استان مرزی کشور با افغانستان" توسط "خیریه نیک‌گامان" با هماهنگی، تایید و تسهیلگری "جمعیت هلال احمر" و "اداره اتباع استان" در اردوگاه مهاجران افغانستان، در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. 

 پیش از این توزیع سایر بسته های مواد غذایی برای مهاجران و اتباع افغانستان با حضور اشکان تقی پور و هماهنگی و تایید جمعیت هلال احمر و اداره اتباع در اردوگاه های ۲ استان مرزی دیگر خراسان جنوبی و خراسان رضوی انجام پذیرفته بود‌.