موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

انتخاب خانم فاطمه طوقانیان به عنوان یکی از 11 عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین استان تهران

انتخاب خانم فاطمه طوقانیان به عنوان یکی از 11 عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین استان تهران

فاطمه طوقانیان، قائم مقام مدیر عامل و مدیر داخلی موسسه خیریه نیک گامان جمشید به عنوان یکی از 11 عضو اصلی هیئت مدیره مجمع خیرین استان تهران انتخاب شد.

فاطمه طوقانیان، قائم مقام مدیر عامل و مدیر داخلی موسسه خیریه نیک گامان جمشید، مورخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در جلسه مجمع عمومی "مجمع خیرین استان تهران" که با حضور هیئت مدیره مجمع خیرین کشور، اعضای هیئت امنا و اعضای مجمع عمومی استان تهران تشکیل شد پس از برگزاری انتخابات به عنوان یکی از ۱۱ عضو اصلی "هیئت مدیره مجمع خیرین استان تهران" با اخذ آرای مجمع عمومی انتخاب شد.
فاطمه طوقانیان کارشناس حسابداری و کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی با سابقه ده ساله‌ی تخصصی در حوزه‌ی امور خیریه و فعالیت های مردم نهاد است.
در سال گذشته نیز دکتر اشکان تقی‌پور، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره موسسه خیریه نیک گامان، با کسب آرای مجمع عمومیِ " مجمع خیرین کشور" به عنوان  یکی از ۹ عضو اصلی "هیئت مدیره مجمع خیرین کشور" برگزیده شده بود.

بدین ترتیب مدیران ارشد موسسه خیریه نیک گامان، اکنون با برگزیده شدن و عضویت در "هیئت مدیره مجمع خیرین کشور" و همچنین "مجمع خیرین استان تهران" بر تاثیرگذاری فعالیت های موسسه خیریه نیک‌گامان در سطح ملی و استانی و اعتماد خیرین بر عملکرد موسسه و ایشان صحه گذاشتند و البته مسئولیت موسسه را در انجام بهینه‌ی امور خیریه برنامه‌محور در سطح کشور و استان نیز سنگین تر کردند.

 

برای مشاهده خبر لطفا کلیک نمایید.