موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

جلسه هیئت مدیره جامعه خیرین حامی معلولین کشور

جلسه هیئت مدیره جامعه خیرین حامی معلولین کشور

تدوین برنامه های جامعه خیرین در سال 99

در این جلسه که در دفتر جامعه خیرین حامی معلولین کشور در ساختمان نوسازِ شیرخوارگاه شبیر برگزار شد مصوبات جلسه پیشین هم درباب مسائل مربوط به حفظ و نگهداری ساختمان شیرخوارگاه و جلب مشارکت ها بررسی شد و در سطح کلان پیگیری مشکلات معلولین، بررسی تحقق تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول به بالا که پیگیری آن به دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان، از اعضای حقوقی فعال مجمع خیرین کشور و جامعه خیرین حامی معلولین و معتمد و عضو شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور سپرده شده بود از سوی هیات امنا و  هیات مدیره جامعه بررسی گردید.
بخشی از تحقق کمک های خیرین که در همایش گذشته وعده داده شده بود تامین شده است و باقی مانده تعهدات نیز با همکاری مدیر کل محترم و همکاران دفتر معاونت مشارکت های بهزیستی کشور و جامعه حامی معلولین در حال انجام است. 
در مورد مواردی همانند اشتغال،جهیزیه و سلامت روان معلولین نیز پیرو تلاش های پیشین برای کسب نتیجه‌ی حداکثری بحث جدی شد و از سوی آقای دکتر پرویز زارعی ( عضو محترم  هیات مدیره) و  آقای مجید صمدیان "معاونت محترم ارتباطات خیریه حضرت رقیه (س)" و سرکار خانم دکتر کاوه عضو محترم مجمع خیرین کشور و مدیر عامل موسسه خیریه توانبخشی شبانه روزی  امید فردا و دیگر عزیزان به بزرگواران هیات امنا و هیات مدیره و همچنین سرکار خانم دوازده امامی، مدیر عامل در شرف انتصاب جامعه خیرین حامی معلولین، توضیحاتی ارائه شد. حاج آقا سلیمی آشتیانی، حاج آقا کارگری و حاج آقا رضایی نیز در جایگاه بزرگان جامعه حامی معلولین کشور و مجمع خیرین کشور بر راه‌اندازی هر چه سریعتر و البته با کیفیت مجامع حامی معلولین در استان ها طبق برنامه ریزی پیشین تاکید کردند.
حاج آقا محمد حسین رضایی، مدیریت جلسه و جمع بندی آن را بر عهده داشتند.

نکته‌ی قابل توجه حضور آقای مهندس کاظمی، مدیر کل محترم مشارکت های بهزیستی کشور و آقای دکتر آرام، مدیر کل محترم بهزیستی شهر تهران، در خصوص ارتباط موثر و سریع جامعه حامی معلولین و سازمان بهزیستی در جلسات هیات مدیره است که در صورت استمرار در جهت احقاق بیشتر و بهتر حقوق معلولین با هم‌افزایی و همکاری و مشارکت بیشتر قطعا حائز اهمیت بسیار است. 
حضور آقای دکتر کرباسیان هم در قامت هیات امنای بزرگوار شیرخوارگاه شبیر و معتمد و عضو شورای مشارکت های مردمی بهزیستی کشور در کنار دیگر بزرگواران هیات امنا و هیات مدیره‌ی جامعه حامی معلولین که هر یک به نوبه‌ی خود سهم بسزایی را در ساخت تمام و کمال بزرگترین شیرخوارگاه کشور، شیرخوارگاه شبیر، دارند سبب اعتماد و امیدواری به آینده‌ی بهتر برای معلولین کشور و کودکان بی سرپرست در کنار زحمات فراوان ریاست محترم، معاونان، مدیران، مددکاران و کارکنان سازمان بهزیستی در بهزیستی کشور و ادارات بهزیستی سراسر کشور  است.