موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

اختتامیه پویش پازل همدلی با حضور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید

اختتامیه پویش پازل همدلی با حضور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید

اختتامیه پویش پازل همدلی و تقدیر از خیرین و شرکا اجتماعی با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید

12 اسفند ماه 1399  اختتامیه پازل همدلی که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور، مدیر کل مشارکتهای مردمی و سایر مدیران و کارشناسان محترم سازمان بهزیستی کشور، رئیس انجمن نوشت افزار، مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید و مدیر عامل پیک تحریر برگزار شد. در این پویش 15 هزار خیر با ترویج فرهنگ نیکوکاری در راستای توانمندسازی و حمایت از 60 هزار کودک بازمانده از تحصیل مشارکت داشتند. پروژه ای شفاف، برنامه محور و با امکان بازدید از سایت و مشاهده گزارش لحظه ای فراهم بود. در انتهای پویش رئیس محترم سازمان بهزیستی از آقای دکتر اشکان تقی پور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید تقدیر کردند.