موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تامین 352 عدد تبلت و گوشی همراه برای آموزش کودکان و نوجوانان میهن توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تامین 352 عدد تبلت و گوشی همراه برای آموزش کودکان و نوجوانان میهن توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

به بهانه یلدا و تحصیل دانش آموزان کرامتمند اما کم برخوردار میهنمان در بحران کرونا صدها تبلت و گوشی تلفن هوشمند به لطف خیرین موسسه خیریه نیک گامان تهیه شد.

به بهانه یلدا و تحصیل دانش آموزان کرامتمند اما کم برخوردار میهنمان در بحران کرونا تلاش برای تامین بستر سخت افزاری با تهیه صدها تبلت و گوشی تلفن هوشمند در حوزه آموزش کودکان و نوجوانان میهن همانند حوزه های درمان و معیشت همچنان ادامه دارد به لطف و نیت خیرین و نیکوکاران و همچنین تلاش مدیران، کارکنان و داوطلبان موسسه خیریه نیک گامان جمشید و  همراهی مهربانانه عزیزان خیریه در شرف تاسیس دات در این پروژه این راه پر از عشق و آکنده از بوی خوش مشارکت اجتماعی و خیر جمعی را می پیماییم.