موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

نفس هدیه کنیم، تهیه و اهدای 113 عدد کپسول به همت خیرین موسسه خیریه نیک گامان جمشید

نفس هدیه کنیم، تهیه و اهدای 113 عدد کپسول به همت خیرین موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه و اهدای 113 عدد کپسول به همت خیرین موسسه خیریه نیک گامان جمشید انجام شد.

موسسه خیریه نیک گامان جمشید در مراسم نمادین آغاز توزیع مرحله نخست پویش تهیه و اهدای کپسول اکسیژن برای استفاده در بیمارستان ها و منازل خانواده های مبتلا کرونا در سرتارسر کشور با هماهنگی و همکاری تعدادی از موسسات خیریه، اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور، جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت مشارکت کرد. موسسه خیریه نیک گامان از تعداد 999 کپسول اکسیژن و ضمائم آن در فاز نخست پویش، تهیه و اهدای 113 عدد کپسول را به همت خیرین عزیز موسسه به انجام رسانیده است.