موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

اتمام مدرسه 4 کلاسه روستای اجگره استان کردستان

اتمام مدرسه 4 کلاسه روستای اجگره استان کردستان

مدرسه ای دیگر با حمایت خیرین موسسه خیریه نیک گامان جمشید به سرانجام رسید.

سالهاست در موسسه خیریه نیک گامان در حوزه مدرسه سازی کلنگ ساخت هر مدرسه را که بر زمین می زنیم لحظه به لحظه منتظر افتتاح و روز بهره برداری از آن هستیم امسال به سبب شیوع کرونا اتمام بسیاری از مدارس با حضور دانش آموزان انجام نشد اما همچنان شادمانیم که با وجود کرونا آنچه باید به لطف خیرین و همراهانمان انجام می دادیم به سرانجام رساندیم تا کودکان و نوجوانان در مدرسه ای ایمن و استاندارد آموزش ببینند. 

خوشحالیم که مدرسه 4 کلاسه روستای اجگره در شهرستان سنندج استان کردستان به همت خیرگرامی موسسه خیریه نیک گامان به اتمام و بهره برداری رسید و دانش آموزان این منطقه می توانند در مدرسه ای ایمن و زیبا تحصیل کنند.