موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

مشارکت 12 هزار نفری با خرید 400 هزار قطعه از پازل همدلی

مشارکت 12 هزار نفری با خرید 400 هزار قطعه از پازل همدلی

مشارکت 12 هزار نفری با خرید 400 هزار قطعه از پازل همدلی برای دانش آموزان مناطق محروم تاکنون

امروز مورخ 14 آبان ماه 99 رئیس سازمان بهزیستی کشور از فروش 400 هزار قطعه از پازل همدلی خبر داد و تاکنون 12 هزار نفر در این پازل مشارکت داشتند. ایشان به اشاره به اینکه با این کار بزرگترین پازل در گینس به ثبت می رسد افزود: در حال حاضر حدود 400 هزار قطعه فروخته شده است. به گفته وی این اقدام خلاقانه توسط حوزه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی با همکاری انجمن صنفی تولید کنندگان کشور، پیک تحریر، خیریه نیک گامان جمشید و جمعیت طلوع بی نشان ها انجام شده است.