موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تهیه 50 عدد تبلت برای مددجویان دانش آموز کم برخوردار استان تهران

تهیه 50 عدد تبلت برای مددجویان دانش آموز کم برخوردار استان تهران

موسسه خیریه نیک گامان تصمیم دارد با همت شما خیرین عزیز 50 عدد تبلت برای دانش آموزان کم برخوردار استان تهران تهیه نماید.

موسسه خیریه نیک گامان جمشید با اولویت بندی، "پنجاه مددجوی دانش آموز کرامتمند اما نیازمند مناطق کم برخوردار استان تهران" در انتظار هدیه‌ی ارزشمند شما برای ادامه‌ی تحصیلند، در خرید هدیه  برای عزیزترین‌هایمان به هر اندازه ای همراه شوید و همراهی خود را از یکی از راه های ارتباطی به ما اعلام نمایید.