موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تهیه و توزیع 400 بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان کم برخوردار، توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه و توزیع 400 بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان کم برخوردار، توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

در بخشی از حوزه آموزش پویش ملی ایران همدل تهیه پکیج نوشت افزار کامل و کوله پشتی برای بیش از 400 دانش آموز دختر و پسرمان در مناطق کم برخوردار توزیع شد.

در بخشی از حوزه آموزش پویش ملی ایران همدل تهیه پکیج نوشت افزار کامل و کوله پشتی برای بیش از 400 دانش آموز دختر و پسرمان به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، نام و نام خانوادگی در مناطق کم برخوردار استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و اصفهان تهیه و بر مبنای لیست مددکاری یک به یک دسته بندی و ارسال گردید.