موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

در موسسه خیریه نیک گامان نان آوریم ...

در موسسه خیریه نیک گامان نان آوریم ...

در خانواده‌ی بزرگِ  "نیک گامان" در پویش ملی "ایران همدل" هر کداممان نان آوریم

در "خیریه نیک گامان"  نان آوریم...در خانواده‌ی بزرگِ  "نیک گامان" در پویش ملی "ایران همدل" هر کداممان نان آوریم... به ما پیوندید تا  نان آورانِ بیشتری برای هم‌میهنان کرامتمندمان باشیم. اکنون در شهرستان های کم‌برخوردار سه استان "سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان" خدمت می‌کنیم و فردا نیز با یاری شما در هر جای ایران که "نانی بر سر سفره ای کم باشد..."  نان‌آور خواهید بود اکنون هر روز بیش از "  ۳۰۰۰ عدد نان" برای بیش از " ۱۰۰۰ خانواده" به مدت " ۳ ماه" را  تامین می‌کنیم... ماه های دشوار پیشِ رو و خانواده های بسیار دیگر چشم انتظارند.

لطفا برای مشاهده خبر کلیک نمایید.