موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

بازدید مدیر عامل و رییس هیئت مدیره موسسه خیریه نیک گامان از خانه‌ی گلهای موسسه در کرمان 

بازدید مدیر عامل و رییس هیئت مدیره موسسه خیریه نیک گامان از خانه‌ی گلهای موسسه در کرمان 

خانه کودک و نوجوان شبانه روزی گل ها در شهر کرمان با ظرفیت 20 فرزند از سال 95 پذیرای دختران عزیزمان است...

دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره موسسه خیریه نیک گامان، طی سفری کوتاه از خانه‌ی شبانه روزی گلهای مرکز شبه خانواده‌ی موسسه و دخترانمان در خانه گلها بازدید کرد.
به سبب شرایط بحران کرونا روند بازدیدهای مستمر و مشخص از خانه‌ی گلها که خانه کودک و نوجوان موسسه خیریه نیک‌ گامان با تاخیر انجام شد. در این سفر علاوه بر برگزاری جلسه با مسئول فنی، مددکار و مربیان خیریه نیک گامان در خانه‌ی گلها و تجدید دیدار با فرزندانمان موارد مربوط به فرزند خواندگی، وضعیت تحصیلی و آموزشی، ورزشی و تفریحی، هنرآموزی، سلامتی و شرایط خانواده ها و مقوله هایی مانند باز پیوند به خانواده ها بررسی شد. جلسه ای نیز در خصوص برخی موارد فوق با کارشناسان ارشد دفتر کودک و نوجوان معاونت اجتماعی در اداره بهزبستی استان کرمان برگزار شد.