موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تهیه‌ تجهیزات حفاظت فردی برای بیمارستانهای استان تهران

تهیه‌ تجهیزات حفاظت فردی برای بیمارستانهای استان تهران

تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی برای  کادر درمان "شش بیمارستان مهم استان تهران" توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

موسسه خیریه نیک گامان هم در حوزه‌ی دفاع از سلامت کادر درمان و مدافعان سلامت، هم در حوزه‌ی معیشت و تحصیل مددجویان بهزیستی کشور که از تبعات اقتصادی کرونا در جای جای  کهن دیار آسیب  دیده‌اند، هم  مدرسه سازی و تهیه‌ی نوشت افزار و تامین وسائل کمک آموزشی ... قدم نخست خیریه نیک گامان در پویش ملی ایران همدل دگر بار تهیه‌ی تجهیزات حفاظت فردی برای  کادر درمان "شش بیمارستان مهم استان تهران" است با مجموع بیش از "ششصد" تختِ ویژه بیماران مبتلا به کرونا و در این مرحله با بودجه ای افزون بر "چهار صد میلیون"  تومان.  افزون بر " پانزده میلیارد و ششصد میلیون تومان" از اسفند ماه سال گذشته تا کنون در جای جای  مرزپر گهر با لطف شما کاملا مستقل و مردم نهاد و با نظارت کامل نهادهای نظارتی، عشق پراکنده ایم و این عشق ورزی در پویش بزرگ "ایران همدل" هم ادامه دارد.