موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حضور مدیر کل محترم مشارکت های مردمی بهزیستی کشور در دفتر مرکزی موسسه خیریه نیک گامان

حضور مدیر کل محترم مشارکت های مردمی بهزیستی کشور در دفتر مرکزی موسسه خیریه نیک گامان

برگزاری جلسه ای در راستای پویش ملی ایران همدل و دیگر فعالیت های مرتبط با جذب مشارکت به شکل مردم نهاد و مستقل برای جامعه هدف کرامتمند بهزیستی

مورخ 26 مرداد ماه 99  جلسه ای در راستای پویش ملی ایران همدل و دیگر فعالیت های مرتبط با جذب مشارکت به شکل مردم نهاد و مستقل برای جامعه هدف کرامتمند بهزیستی در دفتر موسسه خیریه نیک‌ گامان برگزار شد.
در این جلسه آقای مهندس کاظمی، مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور، دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره  موسسه و معتمد و عضو شورای مرکزی مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور به همراه سرپرست واحد روابط عمومی موسسه به بحث و گفتگو درباره‌ی پروژه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت مددجو محور و جایگاه و نقش هم‌افزایی سازمان های مردم نهاد و خیریه در این ساختار پرداختند. در طول این جلسه صمیمانه مدیر کل محترم مشارکتهای مردمی بهزیستی کشور از واحدهای موسسه بازدید کردند و با چگونگی انجام پروژه های خیریه و کودک محور با تکیه بر کودکان و نوجوانان مددجوی سازمان بهزیستی و هنگام حوادث طبیعی و بحران کرونای موسسه خیریه نیک‌ گامان بیشتر آشنا شدند.