موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت کپر در مناطق کم برخوردار استان خراسان جنوبی

ساخت کپر در مناطق کم برخوردار استان خراسان جنوبی

موسسه خیریه نیک گامان در منطقه عشایری شاهمردی با همت خیرین، خانه های کپری گلی ساخت

موسسه خیریه نیک گامان سال 97 در مناطق کم‌برخوردار خراسان جنوبی اقدام به ساخت خانه های کپری گلی نمود. در متطقه عشایری شاهمردی که بی هیچ امکاناتی خانواده هایی از عشایر در گروه های ده تا بیست نفره در خانه هایی که در دل خاک کنده اند با فرهنگی والا و کهن اما در شرایطی سخت  و با کمتربن امکانات هم دام‌ها را به چرا می‌برند و هم‌مرزبانان سنتی آن دیار بودند.  خانه هایی منطبق بر اقلیم منطقه  اما امن، مستحکم و ماندگار به دست خود عشایر که تقریبا بیشتر سال را در همین‌منطقه‌ی بزرگ ساکنند و با تایید ادارات میراث فرهنگی و منابع طبیعی و فرمانداری در موسسه خیریه نیک گامان به لطف خیرین موسسه  تامین بودجه کردیم و با کمک خیریه ای بومیِ فعال ساختیم... خانه های کپری گلی ایمن با تنور مجزا برای هر یک و  با یک آشپزخانه و تنور بزرگ مرکزی  و سرویس بهداشتی... سنتی اما ایمن و استاندارد و با معماریِ منطبق بر فرهنگ هزاران ساله‌ی  زیست بوم... کمتر از یکسال کار به ثمر نشست و از نتیجه‌ی  آن بازدید به عمل آمد.  امیدواریم با هماهنگی های لازم برای بیش از چهل گروه ده تا بیست نفره‌ی دیگر از این هم میهنان در گستره‌ی وسیع فرهنگ پرور اما خشک و کم‌آبِ شهرستان خوسف بتوانیم چنین کنیم