موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حضور معاونت محترم مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان تهران در دفتر خیریه نیک گامان

حضور معاونت محترم مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان تهران در دفتر خیریه نیک گامان

دیدار و جلسه معاونت محترم مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی استان تهران با مدیریت موسسه خیریه نیک گامان در خصوص ارائه پروژه های جدید با محوریت مددجویان بهزیستی

امروزمورخ 28 تیر ماه 99 در دفتر خیریه نیک گامان از اعضای حقوقی فعال مجمع خیرین کشور، ساعتی میزبان سرکار خانم چوبکار، معاونت محترم مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان تهران، و سرکار خانم جلالی  بودیم و درباره‌ی مددجویان جامعه هدف گفتگو کردیم... سال هاست که خدمت رسانی مستقل، کاملا مردم نهاد، بزرگ و گسترده‌ی مددجو محور با تسهیل گری و همراهی اداره کل بهزیستی استان تهران همگام با خدمت رسانی به  سایر مددجویان بهزیستی کشور در سرتاسر مرز پرگهر به لطف یاریِ بی دریغ خیرین موسسه خیریه نیک گامان انجام می شود. همراهی معاونت های مختلف سازمان بهزیستی به ویژه معاونت های اجتماعی و مشارکت های مردمی در استان ها و همچنین در سازمان بهزیستی کشور در به ثمر رسیدن پروژه های مددجو محور سازمان های مردم نهادِ کودک محور به مددجویان بزرگوارِ بهزیستی، نقش ویژه ای دارد.