موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تجهیز بخش NICU بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهدیه توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تجهیز بخش NICU بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهدیه توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

مشارکت خیریه نیک گامان در تهیه‌ی دستگاه های انکیباتور و وارمر برای نگهداری و درمان نوزادان در بخش‌های ویژه نوزادان NICU در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهدیه‌ی شوش تهران

خیریه نیک گامان مشارکت در تهیه‌ی دستگاه های انکیباتور و وارمر برای نگهداری و درمان نوزادان پیش از موعد به دنیا آمده و رفع دیگر نیازهای بیمارستانی بانوان بیمار از جمله تجهیز و گسترش بخش های شیمی درمانی و تهیه وسائل لازم بخش ها، با توجه ویژه به نوزادان در بخش‌های ویژه نوزادان (اِن آی سی یو) در بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهدیه‌ی شوش تهران به شکل مستمر انجام وظیفه خود می‌داند. موسسه خیریه نیک گامان با یاری خیرین موسسه و حضور مدیریت خود در بین خیرین انجمن خیریه بیمارستان مهدیه در تامین نیازهای بیمارستان در کنار سایر خیرین و بزرگواران، در شرایط عادی و شرایط بحرانی کرونا نقشی جدی بازی می‌کند و همچنان نیز چنین خواهد کرد.

عکس: صبا طاهریان