موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حضور سازمان های مردم نهاد تخصصیِ در نهاد ریاست جمهوری به دعوت و میزبانیِ ریاست جمهوری

حضور سازمان های مردم نهاد تخصصیِ در نهاد ریاست جمهوری به دعوت و میزبانیِ ریاست جمهوری

مدیران ارشد بیست سازمان مردم نهاد تخصصیِ و عضو شبکه‌های مردم نهاد به دعوت و میزبانیِ ریاست جمهوری، در نهاد ریاست جمهوری حضور یافتند

بیستم اردیبهشت  نود و نه؛ مدیران ارشد  بیست سازمان مردم نهاد تخصصیِ غیرسیاسی و عضو شبکه‌های مردم نهاد تخصصی ملی و مجمع خیرین کشوری که در بحران کرونا به لحاظ کیفیت و کمیت در سطح ملی در یاری رسانی جدی و سیستماتیک به ستاد ملی مبارزه با کرونا، کادر پزشکی و درمانی، بیمارستان ها، اقشار آسیب پذیر، امدادگران و مددکارانِ هلال احمر و بهزیستی کشور به بهترین شکل ممکن پرداختند و درخشیدند به دعوت و میزبانیِ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، در نهاد ریاست جمهوری حضور یافتند. در  این جلسه که از سویی به جهت تقدیر از زحمات تشکل های یاد شده و از سوی دیگر در ادامه‌ی جلسات هم اندیشی اجتماعی با حضور رییس جمهور  برگزار شد علاوه بر مدیران ارشد سازمان های مردم نهاد و شبکه هایی که در تمام بحران های اخیر به ویژه بحران کرونا در کنار یکدیگر و بسیار فراتر از وظیفه‌ی اصلی خود خدمت کرده اند، وزیر کشور، رییس سازمان بهزیستی کشور، سخنگوی دولت، ریاست دفتر ریاست جمهوری، و رییس سازمان داوطلبان هلال احمر هم حضور داشتند.
در این جلسه دو ساعته هر یک از سازمان های مردم نهاد به اختصار فعالیت های خود به ویژه عملکرد خود در دوران کرونا تا کنون و مطالبات و پیشنهادات عمومی مبتلابه اکثر سازمان های مردم نهاد را در جایگاه یکی از ارکان اصلی جامعه مدنی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و گسترشخیرجمعی و مشارکت اجتماعی،  متشکل و متوازن حضور ریاست محترم جمهوری و روسای نهادهای ذیربط حاضر در جلسه بیان کردند و در انتهای جلسه نیز نامه ای که برآمده از نظرات بیست تشکل فوق الذکر که به گونه ای چکیده‌ی اکثر خواسته ها، پیشنهادها و مشکلات اداری و اجرایی سازمان های مردم نهاد بود  ارائه کردند..آقای رییس جمهور نیز پس از اتمام سخنان عزیزان سازمان های مردم نهاد در گفته های خود به این امر مهم که هر کاری به دست مردم سپرده شود قطعا بهتر از دولت انجام می شود و نقش مهم تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در همه‌ی امور مرتبط به آسیب های اجتماعی و حل خردمندانه و عاشقانه‌ی بحران های طبیعی و آسیب‌ها اشاره کردند.

خیریه نیک گامان نیز در جایگاه یکی از سازمان های مردم‌ نهاد فعال کشوری و کاملا مستقل به لطف خیرین ایرانی مقیم داخل کشور و همچنین خیرین عزیز خارج از کشورِِ موسسه، از زمان بحران زلزله غرب کشور تا سیل فراگیر و اکنون بحران کرونا با هماهنگی و همسویی دیگر نهادهای فعال خیری یاد شده از سوی جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی و نهادهای کمک رسان در رتبه های اولیه‌ی کمک رسانی ملی در بحران ها علاوه بر انجام وظیفه ذاتی خود شناخته شده است.