موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

پروژه در حال ساخت مدرسه سه کلاسه روستای سراوان، شهرستان تالش، استان گیلان

پروژه در حال ساخت مدرسه سه کلاسه روستای سراوان، شهرستان تالش، استان گیلان

مدرسه‌ی سه کلاسه روستای سراوان به سرانجام نزدیک است

با همراهی خیرین و کارکنان و مدیران موسسه و همکاری مهربانانه جامعه خیرین مدرسه ساز استان گیلان و سازمان نوسازی مدارس کشور، مدرسه‌ی سه کلاسه مقطع راهنمایی در روستای سراوان در شهرستان ‌تالشِ استان گیلان به سرانجام نزدیک است و بتن ریزی سقف آن هم انجام شده است. این مدرسه از تعهدات   موسسه خیریه نیک گامان جمشید در جایگاه یکی از اعضای فعال حقوقی "مجمع خیرین کشور" و به نمایندگی خیرین عزیز داخل و خارج از کشور به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و جامعه خیرین مدرسه ساز  بود که رو به اتمام است.