موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

برگزاری هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور

برگزاری هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور

هفتمین جلسه "شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور" با حضور تمام اعضای حقیقیِ معتمد و نیمی از اعضای حقوقی تشکیل دهنده‌ی شورا برگزار شد.

هفتمین جلسه "شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور" با حضور تمام اعضای حقیقیِ معتمد و نیمی از اعضای حقوقی تشکیل دهنده‌ی شورا و تعدادی از معاونان بهزیستی کشور و اساتید حوزه‌ی امور خیریه برگزار شد.
هفتمین جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور اعضای حقیقی و معتمد آقایان دکتر محمد فرهادی، دکتر مهدی کرباسیان، مهندس حبیب الله بور بور، حاج آقا رضا مطلبی کاشانی و دکتر اشکان تقی پور و همچنین نیمی از اعضای حقوقی شورا از جمله ریاست  سازمان اوقاف و امور خیریه،  و شهردار  تهران برگزار شد.
در طول جلسه دبیر شورای مرکزی، ریاست سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر، به همراه مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی،  دستورات جلسه را بیان کردند و درباره‌ی دستورات که همگی مرتبط با گزارش های مشارکت های مردمی و مشورت درباره‌ی تصمیم گیری های مددجو محور در راستای بهینه سازی استفاده از مشارکت های مردمی که مستقیما در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد، منطبق بر نیت خیرین،  با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و وزیر محترم کار بحث و گفتگو کردند. 
مطابق قانون پیرو برگزاری شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور، شوراهای استانی نیز به ریاست استاندارها تشکیل خواهد شد که البته برخی هم‌اکنون نیز فعال هستند. در همین راستا آقای مهندس بور بور معتمد و عضو شورای مرکزی مشارکت های مردمی بهزیستی کشور، عضو شورای اجتماعی کشور و ریاست هیات مدیره مجمع خیرین کشور پیشنهاد دادند روسای مجامع خیرین استان‌ها  نیز در این امر که سبب خدمات بهتر به مددجویان سازمان بهزیستی می شود در صورت صلاحدید ریاست محترم سازمان بهزیستی و دبیر محترم شورا، مشارکت داشته باشند. 
حضور عزیرانِ معاونت حقوقی سازمان بهزیستی و اساتید خیر و مشاوره دهنده‌ی دیگر در حوزه‌ی مشارکت ها از دیگر ابعاد این جلسه بود که جمع بندی  بحث ها به مصوبات و لزوم پیگیری هایی در راستای بهبود وضعیت مددجویان با نگاه به مشارکت های مردمی علاوه بر ارائه گزارش، از زوایای  گوناگون انجامید.
شایان ذکر است چهار عضو حقیقی از پنج عضو شورای مرکزی مشارکت های مردمی  کشور از اعضای "مجمع خیرین کشور" هستند.