موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

آغاز ساخت مدرسه سه کلاسه روستای شعیب آبادِ پیشوا توسط موسسه خیریه نیک گامان

آغاز ساخت مدرسه سه کلاسه روستای شعیب آبادِ پیشوا توسط موسسه خیریه نیک گامان

و رویش دگر باره مدرسه ای دیگر در روستای شعیب آبادِ شهرستان پیشوا به همت خیرین گرامی موسسه خیریه نیک گامان جمشید

کودکان عزیز افغان در کنار کودکان ایران درس می‌خوانند و زندگی می‌کنند و برای ساختن سرنوشت‌شان تلاش می‌کنند. شاید سال‌ها بعد به سرزمین مادری‌شان بازگردند برای آباد کردنش، شاید هم بمانند و در آباد کردن ایران کمک‌مان کنند. در هر حال کودکان هر کجا که باشند، حق‌شان است در مدرسه ای ایمن و استاندارد درس بخوانند. مدرسه قدیمی‌شان فرسوده شده و تا کنون حدود 15 درصد از مدرسه جدیدشان ساخته شده و تا مهرماه سال دیگر کودکان شعیب‌آبادِ شهرستان پیشوا از هر قوم و ملیتی که هستند می توانند در مدرسه‌ جدید درس بخوانند. 

عکس: صبا طاهریان