موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

افتتاح بخش جراحی بیمارستان طالقانی

افتتاح بخش جراحی بیمارستان طالقانی

افتتاح بخش جراحی بیمارستان طالقانی به همت خیرین موسسه خیریه نیک گامان جمشید

مراسم افتتاح «بخش جراحی بیمارستان آیت الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همت موسسه خیریه نیک گامان جمشید» با حضور قائم مقام مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید و خیر گرانقدر موسسه به میزبانی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. 

با حضور قائم مقام مدیرعامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید به نمایندگی از دکتر اشکان تقی پور، مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان وخیر گرانقدر موسسه خیریه نیک گامان، بخش جراحی بیمارستان آیت الله طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که به همت موسسه خیریه نیک گامان جمشید بازسازی و تجهیز کامل شده بود افتتاح شد. شایان ذکر است موسسه خیریه نیک گامان علاوه بر فعالیت‌های زیربنایی و پایدار کاملا مردم نهاد در حوزه‌های بهزیستی، مدرسه سازی، مدرسه یاری و بحران‌های طبیعی مرتبط به جمعیت هلال احمر، در حوزه‌ی ساخت و تجهیز کامل خانه‌های بهداشت، مراکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی و بیمارستان‌های دانشگاهی به شکل گسترده در سرتاسر کشور بر مبنای نیازسنجی علمی و ارزیابی‌های مددکاری روشمند به لطف خیرین خود و تلاش کارکنانش فعالیت شفاف گسترده دارد.

 

 

 


جهت جزییات افتتاح پروژه می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://www.didarnews.ir/fa/news/162537/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF