موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

امضای تفاهم نامه فیمابین "موسسه خیریه نیک گامان جمشید"و "معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور"

امضای تفاهم نامه فیمابین "موسسه خیریه نیک گامان جمشید"و "معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور"

دکتر اشکان تقی‌پور، مدیرعامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید و دکتر مهری سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تفاهم نامه‌ ای را با محوریت دفتر زنان و خانواده‌ی بهزیستی کشور برای ۱۹ استان کشور امضا کردند.

پیرو این تفاهم نامه بنابر مددکاری، نیازسنجی و اولویت‌بندی مددکاران دفتر زنان و خانواده معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با همکاری مددکاران و مدیران موسسه خیریه نیک گامان با اولویت فرزندان زنان سرپرست خانواده با هماهنگی مددکاران ادارات کل بهزیستی ۱۹ استان، هدیه‌ای شامل «۷۸۵۰ پکیج هر پکیج شامل کاپشن و کفش» برای فرزندانمان  در ۱۹ استان ارسال می‌شود.

اشکان تقی پور، مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان و عضو هیئت مدیره مجمع خیرین کشور، پیرو امضا این تفاهم نامه گفت: تهیه‌ی این هدایا تماما مردم نهاد و از سوی خیرین موسسه خیریه نیک گامان صورت گرفته است و سازمان بهزیستی کشور در جایگاه متولی قانونی امور فرزندان مددجویمان، هماهنگی، تسهیلگری و نظارت انجام این امر نیکو را بر عهده خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه و چهره ماندگار مدرسه سازی کشور در سال ۱۳۹۹، تاکید کرد: هماهنگی، همراهی و تسهیلگری مناسب و به‌موقع، همراه با نظارت نهاد‌های کمک رسان و امدادی دولتی و حاکمیتیٍ متولی سبب خواهد شد پتانسیل موسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد و خیرین در بهترین شکل ممکن خود، کاملا مردم نهاد و بر مبنای نیت خیرین و نیاز واقعی مددجویان بالفعل شود و بار بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی با کمک هدفمند مردم از دوش نیازمندان کرامتمند میهمان برداشته شود.

 

تقی پور که علاوه بر معتمد کشوری سازمان بهزیستی به عنوان معتمد و عضو شورای مشارکت‌های بهزیستی استان تهران هم خدمت می‌کند افزود: قطعا توانمندسازی و ایجاد زیر بنا‌ها و بستر‌های توانمندسازی و مهارت آموزی و آموزش در اولویت فعالیت‌های موسسه خیریه نیک گامان قرار دارد، اما خود را موظف می‌دانیم رفع نیاز‌های حوزه‌های سلامت، معیشت و آسایش مددجویان به ویژه کودکان و نوجوانان نیازمند و زنان سرپرست خانواده را نیز به شکل پروژه‌های مشخص با شاخص‌های مشخص و اولویت سنجی با توجه به شرایط سخت اقتصادی جامعه، با جدیت و به موازات توانمندسازی در حد توان به انجام رسانیم.

همچنین هدیه‌ی ۷۸۵۰ کاپشن و کفش موسسه خیریه نیک گامان به مددجویان کودک و نوجوان حوزه‌ی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در ۱۹ استان کشور از دیگر اقدام های این موسسه است.