موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

توزیع 2000 بسته مواد غذایی در شهرستانهای استان تهران و البرز

توزیع 2000 بسته مواد غذایی در شهرستانهای استان تهران و البرز

موسسه خیریه نیک گامان در ادامه انجام مرحله‌ی توزیع پویش همدل، "سیصد و پنجاه یک" بسته‌ی غذایی کامل را در شهرستانهای استان البرز به انجام رسانید.

موسسه خیریه نیک گامان در ادامه انجام مرحله‌ی توزیع پویش همدل، "سیصد و پنجاه یک" بسته‌ی غذایی کامل هر یک شامل بیست کیلو برنج، گوشت گرم و تازه، مرغ، روغن، کنسرو ماهی تن، حبوبات، ماکارونی،چای و ...  از بین "دو هزار بسته‌ی غذایی در پویش همدل نیک گامان" ویژه‌ی خانواده های نیازمند متاثر از بحران کرونا با ۵ نفر بیشتر  عضو خانواده در شهرستان های استان تهران و استان البرز را پس از استان تهران در استان البرز نیز به انجام رسانید.
این پویش با دو هزار بسته‌ی کامل غذایی با تامین بودجه‌ی حدود دو میلیارد و پانصد میلیون تومانی موسسه خیریه نیک گامان و نیازسنجی و همکاری و تسهیل گری همه جانبه‌ و داوطلبانه  سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و مدیران استان ها و شهرستان های جمعیت هلال احمر با تایید مددکاران موسسه، هلال احمر و معاونت رفاه وزارت رفاه انجام پذیرفت. هر بسته غذایی با ارزش افزون بر یک میلیون تومان می تواند تا سه ماه نیازهای خوراک خانواده ها را برآورده سازد.

 

 

عکس: صبا طاهریان

فیلم و تدوین: مجتبی آقا میرزایی