موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

توزیع 351 بسته کامل مواد غذایی در شهرستانهای استان البرز

توزیع 351 بسته کامل مواد غذایی در شهرستانهای استان البرز

موسسه خیریه نیک گامان در ادامه انجام مرحله‌ی توزیع پویش همدل، "سیصد و پنجاه یک" بسته‌ی مواد غذایی را در شهرستان های استان البرز به انجام رسانید.

موسسه خیریه نیک گامان در ادامه انجام مرحله‌ی توزیع پویش همدل، "سیصد و پنجاه یک" بسته‌ی مواد غذایی کامل هر یک شامل بیست کیلو برنج، گوشت گرم و تازه، مرغ، روغن، کنسرو ماهی تن، حبوبات، ماکارونی و ...  از بین "دو هزار بسته‌ی غذایی در پویش همدل نیک گامان" ویژه‌ی خانواده های نیازمند متاثر از بحران کرونا با ۵ نفر بیشتر عضو خانواده در شهرستان های استان تهران و استان البرز به انجام رسانید.
این پویش با  دو هزار بسته‌ی کامل غذایی با تامین بودجه‌ی حدود دو میلیارد و پانصد میلیون تومانی موسسه خیریه نیک گامان و نیازسنجی و همکاری و تسهیل گری همه جانبه‌ و داوطلبانه سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و مدیران استان ها و شهرستان های جمعیت هلال احمر با تایید مددکاران موسسه، هلال احمر و معاونت رفاه وزارت رفاه انجام پذیرفت. هر بسته غذایی با ارزش افزون بر یک میلیون تومان می تواند تا سه ماه نیازهای خوراک خانواده ها را برآورده سازد.

عکس: صبا طاهریان