موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه سه کلاسه در استان کردستان، شهرستان سنندج، روستای اجگره

ساخت مدرسه سه کلاسه در استان کردستان، شهرستان سنندج، روستای اجگره

ساخت مدرسه سه کلاسه روستای اجگره، شهرستان سنندج، استان کردستان

چند ماهی نمی‌گذرد که در مسجد روستایی دور در کردستان سرفراز و در حضو هم‌میهنان مهمان‌نواز کُردمان پیمان بستیم مدرسه 4 کلاسه روستای اجگره شهرستان سنندج را در راستای پروژه‌های مدرسه سازی‌ خیریه نیک گامان بسازیم... به ناگاه کرونا آمد و بسیار وقت و انرژی‌یمان و جان ارزشمند هم‌میهنان عزیزی را گرفت اما پیمان‌هایمان پابرجا ماند... مدرسه‌ی چند ده ساله‌ی مخروبه‌ی رو به ریزش پیشین را تخریب کردیم و  در حال ساختن مدرسه‌‌ای در خور فرزندانمانیم.  پاییز سال آینده دانش آموزان روستا مدرسه ای جدید و ایمن دارند... باور داریم همه جا و در انجام هر آنچه نیکست با هم میشه.