موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

اخبار مؤسسه -- سال 1400

تقدیر از موسسه نیک گامان جمشید به عنوان برگزیده جامعه خیرین نیکوکار کشور

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی از موسسه نیک گامان جمشید از اشکان تقی پور عضو هیئت مدیره مجمع خیرین کشور و مدیر عامل موسسه، با عنوان "برگزیده جامعه خیرین نیکوکار کشور" تقدیر کرد.

جلسه مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجتمع بیمارستانی قائم

جلسه با حضور اعضای محترم مجمع خیرین خراسان رضوی به میزبانی ریاست محترم بیمارستان، مدیریت گرامی بیمارستان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید انجام شد.