موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

اخبار مؤسسه -- سال 1399

مراسم افتتاح پویش پازل همدلی با حضور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید در بهزیستی شهرستان تهران

مراسم افتتاح پویش پازل همدلی با حضور اعضای مجمع خیرین کشور، مدیران سازمان های مردم نهاد، اداره کل بهزیستی استان تهران، اداره بهزیستی شهرستان تهران و خیرین و مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید

حضور معاونت محترم مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان تهران در دفتر خیریه نیک گامان

دیدار و جلسه معاونت محترم مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی استان تهران با مدیریت موسسه خیریه نیک گامان در خصوص ارائه پروژه های جدید با محوریت مددجویان بهزیستی