موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

اخبار موسسه سال 1402

امضای تفاهم نامه فیمابین "موسسه خیریه نیک گامان جمشید"و "معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور"

دکتر اشکان تقی‌پور، مدیرعامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید و دکتر مهری سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، تفاهم نامه‌ ای را با محوریت دفتر زنان و خانواده‌ی بهزیستی کشور برای ۱۹ استان کشور امضا کردند.

امضای تفاهم نامه‌ی ساخت و تکمیل مدرسه‌ی ۱۲ کلاسه در چهاردانگه شهرستان تهران

تفاهم نامه‌ی ساخت و تکمیل مدرسه‌ی ۱۲ کلاسه در چهاردانگه شهرستان تهران فیمابین موسسه خیریه نیک گامان جمشید و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران امضا شد.