موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

اخبار موسسه سال ۱۴۰۱

تشویق خردورزانه‌ و استعدادیابی در حوزه های آموزشی مهارت محور

دکتر اشکان تقی پور، عضو هیات مدیره مجمع خیرین کشور و مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان با اشاره به تشویق و استعدادیابی در حوزه های آموزشی مهارت محور از تجهیز کامل ۳۵ هنرستان در شش ماه گذشته در مناطق کم برخوردار کشور توسط موسسه خیریه نیک گامان خبر داد.

برگزاری جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین با حضور معاون وزیر کشور

دویست و چهلمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین با حضور معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی کشور، و مدیر کل دفتر طرح و برنامه سیما برگزار شد. در این جلسه مدیر کل دفتر طرح و برنامه ریزی سیما نیز به شکل تفصیلی در جریان فعالیت‌ها و پیشنهاد‌ها و گلایه‌های اعضای مجمع درباره‌ی چگونگی ترویج کار خیر و نگاه به خیرین و موسسات خیریه و مجامع خیری در صدا و سیما قرار گرفت.