موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ابتدا مبلغ حمایت خود را انتخاب نمائید!

20,000,000 ریال

10,000,000 ریال

5,000,000 ریال

2,000,000 ریال

1,000,000 ریال

700,000 ریال

500,000 ریال

مبلغ دلخواه

توجه داشته باشید!
  • لطفاً برای مبلغ بالای بیست میلیون ریال کدملی خود را درج نمائید.
captcha