موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حامیان و یاوران

موسسه مپ حامیان ایرانی مقیم خارج از کشور

 

مجموعه ای نیکوکار از خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور در قالب موسسه خیریه غیر انتفاعی و غیرسیاسی مَپ از جمله فعالترین منابع جمع آوری کمک های ایرانیان خارج از کشور برای انجام پروژه های خیریه موسسه است. خیران و بزرگواران این موسسه خیریه بدون آنکه کوچکترین دخالتی در تصمیم سازی برای پروژه های خیریه کودک‌محور موسسه خیریه نیک گامان جمشید داشته باشند و بی هیچ توقعی و تنها در راه رضای پروردگار و آبادانی میهن، کمک های ایرانیان خارج از کشور را تنها برای انجام ‌پروژه های مورد تایید و پیشنهاد جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و وزارت بهداشت و درمان جمع آوری و به رسم امانت و انجام به موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران می‌سپارند.

از اعتماد عزیزان ایرانی نیکوکار خارج از کشور به موسسه نیک گامان و صداقت موسسه برای انجام پروژه های کودک محور موسسه با تکیه بر کودکان‌نیازمند سپاسگزاریم و امیدواریم‌ همچنان امانتداران خوبی برای لطف و محبت این عزیزان باشیم.  

همکاری با موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

0 +

پروژه های متوقف شده

1 +

پروژه های آینده

129 +

پروژه های پایان یافته

16 +

پروژه های درحال اجرا