موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

قوانین و مقررات

ضمن قدردانی از حسن توجه هموطنان نیکوکار در حمایت از کودکان و نوجوانان تحت حمایت مؤسسه خیریه نیک گامان جمشید بدین وسیله به اطلاع می‌رساند:

این مؤسسه طبق اساسنامه و اهداف هیئت مدیره و مانند تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد مشابه در سراسر جهان، مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر سیاسی و تابع قوانین مدون و جاری کشور و متعهد به پاسخ‌گویی شفاف است. لذا هرگونه اقدام جهت کسب عواید و جلب مشارکت‌های مردمی در چارچوب اساسنامه و طبق ضوابط داخلی این مؤسسه بر اساس سرفصل‌های معین و تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.
تمامی اقدامات خیرخواهانه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرفاً در قالب روش‌های اعلام شده از سوی نیک گامان جمشید مانند انعقاد تفاهم‌نامه و قراردادهای حمایت مالی و کمک های عمومی امکان‌پذیر است و هرگونه فعالیت شخصی تبلیغاتی به نفع نیک گامان خارج از این چارچوب و بدون اخذ مجوز قانونی مکتوب از موسسه نیک گامان و ارائه کلیه مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح داخلی جمهوری اسلامی ایران، غیرقانونی بوده و مورد پذیرش موسسه نخواهد بود.
همچنین هرگونه استفاده از نام و لوگوی نیک گامان بدون اخذ مجوز در کلیه فضاهای تبلیغاتی رسانه‌ای حقیقی و مجازی یا با عنوان حمایت از نیک گامان، صرفاً با انعقاد تفاهم‌نامه یا اخذ مجوز در چارچوب قوانین مدون کشور و اساسنامه و قواعد داخلی این مؤسسه امکان‌پذیر است.
بدیهی است کمک مالی به موسسه از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی از جانب موسسه تنها به عنوان (کمک خیر خواهانه ) جدای از سایر عملکردهای شخص حقیقی یا ارگان حقوقی کمک کننده در نظر گرفته می شود لذا موسسه نیک گامان اجازه ی تصمیم سازی به هیچ خیر و نهاد کمک کننده خارج از تصمیمات اخذ شده بر اساس اساسنامه ی موسسه و قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داد.
تأکید می‌گردد در صورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، موسسه نیک گامان ناگزیر از انجام اقدامات قانونی خواهد بود.