موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

چشم انداز و اهداف

اهداف موسسه: فعالیت های موسسه خیریه نیک گامان پروژه محور و با تکیه بر "سلامت، آسایش و آموزش" کودکان و نوجوانان کم برخوردار کشورمان انجام می شود.

پروژه های موسسه چنانچه در بخش ها و آیکون های مختلف وب سایت با آن روبه رو می شوید با تکیه ویژه بر " جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور و با تاکید ویژه بر کودکان و نوجوانان " در این حوزه انجام می شود.
شایان ذکر است که دیگر نهادهای کمک رسان ذیصلاح دولتی و غیر دولتی همانند اداره نوسازی مدارس، مجمع خیرین مدرسه ساز، معاونت امور اجتماعی و مدیریت امور خیرین سلامت وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، فعالیت های فرهنگی و آموزشی در نقاط کم برخوردار کشور که طبق قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود نیز از نظر دور نخواهند بود. همکاری با موسسات مردم نهاد همسو دارای مجوز فعالیت نیز در راستای اهداف موسسه قرار دارد.
هدف اصلی موسسه، کودکان و نوجوانان نیازمند یا در معرض آسیب مورد تایید یکی از نهاد های کمک رسان یا آموزشی دولتی هستند و پروژه های عمرانی، آسایشی، بهداشتی، آموزشی و درمانی موسسه با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان در مناطق کم برخوردار انتخاب، برنامه ریزی و اجرا می شوند.
بدیهی است که دیدگاه موسسه با توجه به نوع فعالیت آن که «پروژه محور» است در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با توجه به میزان کمک های دریافتی خیرین برنامه ریزی و اجرا می شود.
در این راستا نگاه ویژه ما این است که حتی با تغییر زندگی یک کودک می توان دنیا را تغییر داد مسلما این تغییر وقتی در قالب پروژه هایی با کیفیت برای گروهی از کودکان و نوجوانان کشور انتخاب و اجرا شود تضمینی است برای آینده روشن تر سرزمینمان.
کودکان و نوجوانان سرمایه اصلی این آب و خاک هستند و ما نیز برآنیم تا با بالا بردن سطح کیفیت زندگی، سلامت و آموزش آنها در قالب پروژه های مطالعه شده و سودمند گامی هرچند کوتاه اما اثرگذار برای آینده میهنمان برداریم.
بدیهی است تصمیم گیری درباره « پروژه های خیریه » بر اساس پیشنهاد و تایید نهایی ارگان ها و نهاد های کمک رسان دولتی و با بررسی مدیران و کارکنان موسسه در راه بهبود اقشار نیازمند جامعه با تکیه بر کودکان و نوجوانان انجام می شود.