موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

پویش مهر ایران

پویش مهر ایران

پویش مهر ایران

 

اینجا ایران مناطق عشایر نشین خراسان جنوبی در مرز افغانستان کودکان چشم انتظار یاری دستان پر مهر ما هستند.

ما خانواده “نیک گامان جمشید” از تمام مردم دغدغه مند کودکان این سرزمین دعوت به همیاری در “پویش مهر ایران” جهت تامین و توزیع لوازم تحریر میان دانش آموزان 78 مدرسه عشایری خراسان جنوبی مینماییم.
کمک های سبزتان را از طریق واریز وجه به شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۷۰۰۰۰۱۳۳۸۹ و یا شماره گیری  #2345*780* پذیرا هستیم.

 

2345#*780*

 

با کلیک بر روی مبلغ دلخواه و یا ثبت مبلغ مورد نظر می توانید در این پویش شرکت نمایید.