آرزوی دختر عزیزمان در خانه گلها

آرزوی دختر عزیزمان در خانه گلها

دختر عزیزمان در سال 97 زمانی که 8 ساله بود عضوی از خانه کودک و نوجوان گلها شد. به دلیل اعتیاد پدر و مادر و جدایی ایشان، دیگر نمی توانست طعم شیرین خانواده را بچشد. برادر کوچکش نیز در همان سال به مرکز پسرانه ای در کرمان سپرده شد. حالا بعد از دو سال دوستان و خواهران و مربیان خود را در خانه گلها بخشی از خانواده خود می داند و امیدوار به آینده است و پیشرفت های زیادی در یادگیری و آموزش دروس و همچنین ورزش پیدا کرده است. در آرامش بی نظیر خانه گل ها دختر عزیزمان فرصتی یافته است تا پس از تحمل آن همه رنج در زندگی اش به آرزوهایش نیز بیندیشد.

آرزوی دخترمان داشتن اسباب بازی، کیف و عینک آفتابی است. البته او آرزوی رفتن به مشهد مقدس هم دارد اما در حال حاضر با توجه به شیوع و همه گیری کرونا شرایطش مهیا نیست.

شما خیر عزیز با مهرورزی خود می توانید دختر عزیزمان را در رسیدن به آرزوهایش همراهی نمایید.

همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران