دختر 11 ساله مان در خانه کودک و نوجوان شبانه روزی گلها آروزی داشتن دوچرخه و هدفون را دارد

دختر 11 ساله مان در خانه کودک و نوجوان شبانه روزی گلها آروزی داشتن دوچرخه و هدفون را دارد

دختر عزیزمان 11 سال دارد و در  آبان ماه 97 عضو جدید خانه ی گل ها شد. کودک بازمانده از تحصیل ما در این مدت پایه دوم ابتدایی را با موفقیت طی کرد و با کمک مربیان توانمند دلسوز خانه گل ها استعدادهایش در نقاشی، کلاژ و همچنین ژیمناستیک و شنا شکوفا شد.

او با انگیزه و اشتیاقی که از حضور امن در خانه گل ها در وجودش متبلور شده است، با جدیت کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی را دنبال می کند و با کمک و یاری مربیان آموزش دیده در جهت توانمندی و خودکفایی تلاش می کند. در این مدت که دختر عزیزمان مهمان خانه گل ها شده است در جهت التیام و بهبود زخم های روحی و روانی دختر عزیزمان و اطمینان از سلامت جسمی او تست روان و چکاپ مستمر پزشکی تحت نظارت پزشکان متخصص در خانه گل ها در حال انجام و پی گیری است.

دخترکی که روزی آرزویش داشتن خانه ای امن بود، اکنون در سرپناه امنش در خانه ی گل ها آرزو دارد هدفون و دوچرخه داشته باشد. هر چند برای بسیاری از کودکان سرزمینمان به لطف پدر و مادری مهربان این آرزوها کوچک می نماید اما برای او آرزوی بزرگی است که به لطف شما خیر مهربان می تواند به خاطره ای شیرین تبدیل شود. 

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران