کمک هدفمند در پروژه ها


با توجه به تنوع فعالیت های موسسه خیریه نیک گامان، به سبب پروژه محور بودن سازمان، امکان حمایت خیرین عزیز در یک پروژه خاص به صورت نقدی یا غیر نقدی وجود دارد. خیرین عزیز در صورت تمایل به حمایت خاص از فعالیت های موسسه خیریه نیک گامان، جهت هماهنگی های لازم با روابط عمومی موسسه خیریه نیک گامان جمشید تماس حاصل فرمایید.
 


برای پرداخت آنلاین به پروژه ها ، از قسمت پروژه های آینده(لینک زیر) ، انتخاب پروژه مورد نظر می توانید اقدام نمایید.
  لینک پروژه های آینده