شهر کرج، شیرخوارگاه امام علی (ع)

نوع پروژه : تعمیر و و تجهیز
مبلغ بودجه : 125000000
زمان شروع پروژه :
زمان اتمام پروژه : 1396

 
یکی از اهداف ما در زمینه روابط عمومی و جذب کمک های مردم استفاده از فناوری های نوین همانند پلت فرم ها و سایت های جمع آوری کمک معتبر و ایجاد کمپین برای پروژه ها است. با کمک سایت جمع آوری کمک های مردمی پروژه محور دونیت توانستیم علاوه بر تجهیز مدرسه یاران البرز در عاشقلو به کارگاه مجهز کامپیوتر، اتاق شیر نوزادان شیرخوارگاه امام علی (ع) استان البرز را هم به طور کامل تجهیز نماییم. کمک یکایک خیرین و همراهی مدیران سایت دونیت در به ثمر نشستن این پروژه های خیر بسیار قابل تقدیر بود.
 
        

نظر کاربران

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی  

پست الکترونیکی    

نظر شما